Nowe dowody osobiste

580

Autor: Urząd Miasta

Od 8 listopada 2021 r. są wydawane nowe dowody osobiste z odciskami palców oraz podpisem posiadacza dowodu osobistego. Dzięki temu dowody osobiste są bardziej bezpieczne. Nowy dowód osobisty posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza tożsamość i obywatelstwo polskie oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.

Dowody osobiste z odciskami palców i podpisem są wydawane dla osób powyżej 12. roku życia i wiążą się z koniecznością złożenia wizyty w urzędzie zarówno przy składaniu wniosku jak i odbiorze dowodu osobistego.  

Wniosek dla osoby poniżej 12. roku życia można złożyć w formie dokumentu elektronicznego (konieczny jest kwalifikowany podpis elektroniczny bądź podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP lub podpis osobisty).

Dowody osobiste wydane dla osób poniżej 12. roku życia są ważne 5 lat, dowody osobiste wydane dla osób powyżej 12 . roku życia są ważne 10 lat, natomiast dowody osobiste dla osób, od których chwilowo nie można pobrać odcisków palców są ważne 12 miesięcy.

Nie trzeba wymieniać już posiadanych, „starych” dowodów osobistych. Będą one nadal ważne przez okres, na jaki zostały wydane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, tel: 44 726 25 10 i 44 724 23 11 w. 510.