Spotkanie w sprawie uchodźców z Ukrainy

623

Tekst i foto: Renata Dąbrowicz Gmina Inowłódz

Z inicjatywy Wójta Gminy Inowłódz Pana Bogdana Kąckiego w dniu 28 marca 2022 r. w Świetlicy Wiejskiej „Sołtysówka” w Spale odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli placówek z terenu Gminny Inowłódz, którzy przyjęli do siebie uchodźców z Ukrainy oraz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, ZUS i Urzędu Gminy Inowłódz. Celem spotkania było omówienie spraw związanych min. z zatrudnianiem, pomocą społeczną, edukacją i bezpieczeństwem uchodźców, których obecnie na terenie naszej gminy jest ok. 700. Omawiając problemy z jakimi placówki i urzędy się borykają, głównie pytano o możliwości uzyskania Numeru PESEL, który jest niezbędny do starania się o różnego rodzaju świadczenia. W Urzędzie Gminy Inowłódz na dzień 25 marca 2022 r. PESEL nadano 260 uchodźcom z Ukrainy. Dużym problemem jest opieka medyczna szczególnie w weekendy. Pan Wójt poinformował, że Sołectwa Inowłódz i Poświętne przekazały zebrane wśród mieszkańców środki finansowe na zakup leków. Poruszono sprawę zakładania nowych kont bankowych dla uchodźców. W najbardziej komfortowym położeniu znajdują się osoby, które posiadają paszporty biometryczne, problemy z zakładaniem kont mają uchodźcy, którzy posiadają starsze dokumenty. Założenie konta jest niestety konieczne do otrzymania określonych świadczeń. Dzieci ukraińskie rozpoczęły naukę w gminnych szkołach. Obecnie do Brzustowa dowożonych jest 41 dzieci, do Inowłodza 22 dzieci, transport zapewnia Gmina Inowłódz. Pani Kier. GOPS w Inowłodzu Iwona Szczepańska poinformowała o możliwościach uzyskania jednorazowego świadczenia dla uchodźcy w wysokości 300 zł oraz świadczenia 40 zł za osobę dziennie, które przysługuje podmiotom, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski w związku z konfliktem zbrojnym.

W poniedziałek 28 marca 2022 r., dyżurował w Sołtysówce od godz. 10.00 Mobilny Punkt ZUS. Panie pomagały wypełniać i wprowadzać wnioski w celu uzyskania różnych świadczeń np. 500+. Następne dyżury odbędą się we wtorek i czwartek w godz. 10.00 -14.00. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy z Tomaszowa Maz., przedstawili możliwości rejestracji i oferty pracy dla uchodźców na administrowanym terenie.