„Miejsce przyjazne seniorom” ‒ kolejna edycja konkursu

457

Autor: Urząd Miasta

„Miejsce przyjazne seniorom” ‒ kolejna edycja konkursu Od 20 czerwca do 15 września br. organizacje pozarządowe, instytucje, firmy oraz grupy składające się z co najmniej 10 osób mogą rekomendować miejsca przyjazne osobom starszym, znajdujące się na terenie Tomaszowa Mazowieckiego.

Celem projektu jest promowanie miejsc, w których osoby starsze traktowane są w sposób szczególnie przyjazny, czują się swobodnie lub korzystają ze specjalnych przywilejów. Miejscami przyjaznymi seniorom mogą być kawiarnie, sklepy, apteki, kina, różne instytucje publiczne tj. muzeum, ośrodki kultury, prywatni przedsiębiorcy albo też podmioty podejmujące działania na rzecz seniorów. Zarekomendowane miejsca zostaną rozpatrzone przez Tomaszowską Radę Seniorów i zatwierdzone przez prezydenta miasta.

Formularz wniosku-zgłoszenia dostępny jest tutaj, w załączniku do niniejszej informacji a także w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta.

Wypełniony wniosek można przekazać:

1) drogą korespondencyjną (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) na adres: Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia ul. POW 10/16 97-200 Tomaszów Mazowiecki;

2) drogą elektroniczną na adres wsp@tomaszow-maz.pl

3) osobiście do siedziby Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia budynek C pokój nr 2 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Pliki do pobrania