Nauczycielka z „trzynastki” z nagrodą ministra

360

Autor: Urząd Miasta

Nagrodę Ministra Edukacji otrzymała Justyna Duda-Antochów, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim. Wyróżnienie jest pokłosiem ogłoszonego przez MEN konkursu „Kierunek – Innowacja 2022”, skierowanego do nauczycieli wprowadzających do procesu edukacyjnego innowacyjne metody nauczania. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu przez nauczyciela opisu swojej działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2021/2022 oraz złożeniu odpowiedniej dokumentacji.

Eliminacje konkursu były dwuetapowe – wojewódzkie, w trakcie których komisja powołana przez kuratora oświaty wyłoniła maksymalnie trzech kandydatów do drugiego szczebla – centralnego. Wówczas komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu wyłoniła laureatów, po jednym z każdego województwa (Justyna Duda-Antochów w kategorii „Nauczyciele szkół podstawowych” jest jedną z 17 nagrodzonych nauczycieli z całej Polski).

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przygotować opis przeprowadzonej innowacji w formie prezentacji, filmu, materiału multimedialnego lub w innej formie wybranej przez nauczyciela. Opisu innowacji nauczyciel dokonywał za pomocą edytora dostępnego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjne. Ponadto należało przygotować uzasadnienie, dlaczego zgłoszony opis powinien otrzymać nagrodę główną a jego twórca tytuł laureata konkursu.

Innowacja przeprowadzona przez Justynę Dudę-Antochów pt. „Bajki na lekcjach języka angielskiego” skierowana była do uczniów klas III. Jej celem było m.in. rozbudzenie wśród dzieci pasji do nauki języka angielskiego, uatrakcyjnienie zajęć, kształtowanie umiejętności twórczego myślenia, wdrażanie do efektywnego spędzania wolnego czasu poprzez promowanie czytelnictwa, poznanie literatury obcojęzycznej, poszerzenie zakresu słownictwa, rozwijanie sprawności językowych oraz doskonalenie wymowy.

Pani Justyna przyznaną przez ministra nagrodę odebrała 15 grudnia w Urzędzie Miasta z rąk Łódzkiego Kurator Oświaty Waldemara Flajszera. Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów laureatce konkursu złożył prezydent Marcin Witko.

Przyłączamy się do gratulacji!