1 dzień Góry Świętokrzyskie – Klasztor sw. Krzyż, Kadzielnia, basen Perła

760

GÓRY ¦WIĘTOKRZYSKIE DLA NAJMŁODSZYCH

Spotykamy się w autokarze ok. godz. 730 i jedziemy
w kierunku Kielc. Od godziny 1000 czeka na nas przewodnik, który
poprowadzi nas do Zagnańska, gdzie stoi D±b BARTEK. Następnie
przez Kielce, gdzie zobaczymy jeszcze kadzielnię (dawne kamieniołomy
amfiteatr) i fałd skalny, pojedziemy do Chęcin. Ruiny zamku to
następny punkt programu i okazja do około 40 minutowego spaceru. W odległo¶ci
kilku kilometrów od Chęcin w kierunku Krakowa leży Tokarnia. Tutaj na 65
ha urz±dzono jeden z największych w Polsce skansenów. S± drewniane chałupy,
zagrody kryte strzech±, jest stara organistówka i szlachecki dworek. Nowiny i
Basen „PERŁA” to ostatni punkt naszej wycieczki, to wła¶nie tutaj
przez godzinę pobawimy się w wodzie. Główn± atrakcj± pływalni jest
zjeżdżalnia-rura o długo¶ci 93 metrów, z której wyjeżdża się do płytkiej wody
– jest to bezpieczna zabawa. Dla dzieci które jeszcze nie pływaj±
samodzielnie przeznaczony jest duży płytki basen z mał± zjeżdżalni±-słonikiem.

Cena: 48 zł.
 
¦wiadczenia: transport, przewodnik, wstęp do Tokarni, do ruin
zamku w Chęcinach i do „PERŁY” – 1 godz., parkingi, ubezpieczenie NNW.
KALKULACJA DLA MIN. 38 UCZESTNIKÓW + 3 OPIEKUNÓW