1 dzień Łowicz – parki w Nieborowie, Arkadii, Żelazowej Woli – Sromów, skansen kolejowy

951

ŁOWICZ RAWA NIEBORÓW ARKADIA SROMÓW – ŻELAZOWA WOLA
SOCHACZEW (NIEPOKALANÓW)

Około 730 wyjazd, na 15 minut podjeżdżamy do potężnej
baszty
i zarysu murów zamku ksi±ż±t Mazowieckich w Rawie. A dalej na ok.
1000 do Nieborowa regularny park francuski i pałac z
zewn±trz, o kilka minut jazdy Arkadia park z antycznymi budowlami
parkowymi. Łowicz ma wiele zabytków, ograniczamy się do historii
miasta
, zwiedzamy skansen-muzeum lub jedziemy do lubianej przez dzieci prywatnej
szopki tysi±clecia w Sromowie. Żelazowa Wola
, miejscowo¶ć zwi±zana z
młodo¶ci± Fryderyka Chopina, zwiedzamy piękny parki dworek w którym
urodził się jeden z najsławniejszych w ¶wiecie Polaków. Wracaj±c wstępujemy
do Sochaczewa by obejrzeć zabytkowe lokomotywy i wagony.
Je¶li jest czas i zainteresowanie, w drodze powrotnej możemy zwiedzić
klasztor w Niepokalanowie. Jak widać, nie ma nawet czasu na obiad, jednak
je¶li jest taka potrzeba kosztem czasu zwiedzania, zapewnimy go na dodatkow±
opłat± 12 zł. Powrót ok. godz. 1930.

Cena 51 zł.

¦wiadczenia: autokar, przewodnik od Nieborowa, wstępy do parków
w Nieborowie, Arkadii, Żelazowej Woli, „szopka” i skansen kolejowy,
ubezpieczenie NNW, parkingi.
KALKULACJA DLA MIN. 38 UCZESTNIKÓW + 3 OPIEKUNÓW