Bieszczady – Solina od 325 zł

1047

B I E S Z C Z A D Y – S O L I N A

I dzień: Wyjazd ok. 730 przejazd do Sandomierza,
zwiedzanie, rynku i podziemi, przejazd na obiadokolację i nocleg w Bieszczady;

II dzień: Po ¶niadaniu wej¶cie na Połoninę Wetlińsk±, obiad
czas do dyspozycji wychowawców (np. rejs statkiem po Solinie ok. 9 zł)
kolacja i nocleg;
III dzień: Po ¶niadaniu wycieczka Mał± Pętl± Bieszczadzk±, zapora w
Solinie
, obiad, czas do dyspozycji wychowawców, kolacja i nocleg;
IV dzień: Po ¶niadaniu spacer ¶cieżkami dydaktycznymi w Bieszczadzkim
Parku Narodowym
, Muzeum Przyrodnicze, obiad, czas do dyspozycji
wychowawców, kolacja i nocleg;
V dzień: Po ¶niadaniu, przejazd do Łańcuta, zwiedzanie pałacu,
ogrodu zimowego, powozowni, obiad, powrót przez Baranów Sandomierski
(pałac z zewn±trz) do domu ok. 1930.
 
Cena: 340 zł.
 
¦wiadczenia: transport, noclegi, posiłki wg programu, wstępy (
Sandomierz, 2xBPN, Muzeum Przyrodnicze, Pałac w Łańcucie), parkingi,
ubezpieczenie NNW.
KALKULACJA DLA MIN. 38 UCZESTNIKÓW + 3 OPIEKUNÓW