Podziel się podatkiem

781

Kolejny raz, bodajże trzeci,
możemy mieć chociaż w części wpływ na to, na co przeznaczane są nasze podatki.
Każdy podatnik może przekazać 1% swojego rocznego podatku na organizacje pożytku
publicznego. W innym miejscu wychwalamy młodych ludzi z SIM PCK i tomaszowskiego
hufca ZHP za ich wzorową pracę nie tylko podczas działań związanych z owsiakową
orkiestrą, może właśnie nadarza się okazja, aby pochwały wzbogacić o datek.
Co zatem należy uczynić, aby 1% naszego podatku dotarł do wybranej przez nas
organizacji?

Krok 1 – Wybrać obdarowywaną organizację i w miarę potrzeb dowiedzieć
się, na jakie cele potrzebne są im środki.
Krok 2 – Wyliczyć procent podatku. Kwota podatku (PIT-36 – pole 178,
PIT-37 – pole 110) podzielona przez 100 lub pomnożoną przez 0,01. Wyliczoną
kwotę wpisać w pole 179 w formularzu PIT-36 lub pole 111 w formularzu PIT-37.
Krok 3 – Dokonać wpłaty obliczonej kwoty na konto obdarowywanego z
zaznaczeniem „wplata 1-proc. Podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego”

Często w reklamach zamieszczana jest formułka: „zastanów się, może to oferta dla
Ciebie”. W tym przypadku celowo ją przytaczamy.