GUSTEK

830

Dziś, rejon miasta mniej więcej między ulicami: Nadrzeczną, Szczęśliwą, Klonową i Lipową, niedaleko ujścia Wolbórki do Pilicy, dawniej samodzielna osada przemysłowa, letnisko.

Z Gustkiem łączy się przekaz o pierwszej gazecie wydawanej na terenie dzisiejszego Tomaszowa Maz. Był nią "Kurier Gustkowski" (1907) pismo wydawane dla przebywajacych tu wczasowiczów. Od 1915 roku w granicach administracyjnych Tomaszowa. kaj.