Ośrodek hodowli żubrów

1015

Ośrodek powstawał w latach 1934 – 1936, z inicjatywy polskich środowisk naukowych. Prowadzono w nim zabiegi krzyżowania żubrów i bizonów. Pierwsze zwierzęta sprowadzono z Kanady, jako dar od Polonii dla Prezydenta Ignacego Mościckiego. Natomiast pierwszy żubr europejski urodził się ośrodku w 1963 roku. Dziesięć lat później ośrodek przyjął charakter zamkniętej hodowli rezerwatowej żubrów białowieskich.
W 2003 r. udostępniono turystom część obszaru pokazowego żubrów. Zamieszczono również informacje na tablicach, dzięki którym można się zapoznać z historią tego gatunku zwierząt, oraz z dziejami Ośrodka Hodowli Żubrów.
Obecnie zagroda zajmuje powierzchnię około 72 ha. i leży na terenie Spalskiego Parku Krajobrazowego. Turyści mogą zobaczyć rodzinę żubrów, składającą się z dwóch osobników.
Ośrodek Hodowli Żubrów otwarty dla zwiedzających:
1.XI – 31.III
dni powszednie godz. 9.00-15.00
soboty, niedziele i święta godz. 11.00-15.00
1.IV – 31.X
dni powszednie godz. 9.00-16.00
soboty, niedziele i święta godz. 11.00-18.00
 
Ceny biletów: normalny – 3,30 zł, ulgowy – 2,20 zł.
Tel. (044) 710-86-20, Fax. 710-85-56