Pohukiwał czy pochókiwał, czyli ortograficzne kruczki

744
Komfortowo, nie musiał, nie widział, nie stosownie, nie napiszę, nieszczelny – to tylko niektóre słowa nad pisownią których musieli zastanawiać się trzecioklasiści z 30 szkół powiatu tomaszowskiego. Konkurs odbył się 10 kwietnia (czwartek) w sali sportowej Zespołu Szkół nr 4.

Kompetentne jury w składzie: Wiesława Odrobina – przewodnicząca, Wacława Bąk, Halina Dziubińska, Magdalena Koszada, Anna Nowak, Milena Rutowicz, Barbara Sęk sprawdziło 46 prac uczniów biorących udział w konkursie. O poziomie turnieju ortograficznego mówiła przewodnicząca jury Wiesława Odrobina: „Stwierdzam, że w pełni zasłużyliście na miano Mistrzów Ortografii. Serdecznie gratulujemy. Poprawne pisanie jest Waszą wizytówką”.

Kornel Celoch ze Szkoły Podstawowej nr 10 z Tomaszowa Mazowieckiego wykazał się największą wiedzą o języku ojczystym pisanym. Zyskał tym samym miano Mistrza Ortografii Powiatu Tomaszowskiego. Przyznano dwa miejsca drugie, które zdobyły dziewczynki ze Szkoły Podstawowej w Lubochni – Maria Magdalena Kotynia, oraz ze Szkoły Podstawowej w Łaznowie – Aleksandra Krawczyk. Natomiast trzecie miejsce przypadło na uczennice ze Szkół Podstawowych nr 1 (Aleksandra Sojka) i nr 13 (Kinga Tokarska).

„Pozostajemy z wielkim uznaniem dla konsekwentnej działalności kształtującej umiejętności i zamiłowania uczniów do poprawności językowej i kultury mowy ojczystej. Wspieramy Państwa inicjatywę także przez doradztwo konsultanta naszego Ośrodka. Życzymy satysfakcji z osiągnięć uczniów, będącej świadectwem jakości pracy pedagogów.” – to fragment listu, jaki otrzymał Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 Mirosław Zieliński od członków Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim.

Organizowanie konkursów orograficznych ma na celu nie tylko szerzenie wiedzy z zakresu poprawności posługiwania się słowem pisanym, ale również wyzwala w młodych uczniach poczucie patriotyzmu oraz zwraca uwagę na kulturę języka ojczystego.