Sesja maturalna rozpoczęta

691
5 maja w całym kraju rozpoczęły się egzaminy maturalne. Pierwszego dnia maturzyści zmagają się z językiem polskim. Według relacji maturzystów, tegoroczne tematy esejów na poziomie podstawowym wyglądały następująco: „Młodzi i ich stosunek do pokolenia ojców w 'Odzie do młodości' Mickiewicza i w wierszu 'Któż nam powróci' Kazimierza Przerwy-Tetmajera” oraz „Sen jako sposób przedstawienia postaci literackiej na podstawie 'Lalki' Bolesława Prusa”. Ponadto abiturienci na podstawie tekstu o blogach dziennikarskich, musieli odpowiedzieć na pytania.

Natomiast w części rozszerzonej czytanie ze zrozumieniem dotyczyło tekstu Czesława Miłosza o literaturze przed 1939 rokiem. Maturzyści pisali esej o "Analizie i interpretacji opowiadania Sławomira Mrożka LOLO", lub też musieli porównać postawę wobec języka w powieści "Kamień na kamieniu" Wiesława Myśliwskiego i w wierszu Tadeusza Różewicza "Słowo".

W rozmowach z tomaszowskimi maturzystami nie było widać zadowolenia na twarzach. „Najtrudniejsze były pytania dotyczące tekstu o blogach. Chociaż na początku matura wydawał się łatwa, to praktyka pokazała odwrotnie. Nie można było zrozumieć niektórych pojęć, zamieszczonych w pytaniach. W ogóle pytania były z kosmosu” – stwierdził Karol. Podobne opinie dało się słyszeć od innych maturzystów. Wielu abiturientów spodziewało się na egzaminie dojrzałości wierszy Zbigniewa Herberta, ze względu na trwający rok Herberta. Intuicja w tym przypadku zawiodła.

Egzaminy pisemne przeprowadzane będą do 21 maja, natomiast egzaminy ustne będą odbywać się do 31 maja.