Ile zarabia Prezydent?

689
W dniu 4 czerwca 2008 roku podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, mocą, której wynagrodzenie miesięczne Prezydenta Miasta podniesiono do kwoty 12.365,00 zł brutto.

Na powyższą kwotę składa się: wynagrodzenie zasadnicze (6.000 zł), dodatek funkcyjny (1.975 zł), dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego (3.190), dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Uzasadnieniem podjętych zmian było m.in. wejście w życie w dniu 29.04 2008 roku rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. z 2008 r. Nr 73, poz. 431).

Mocą powyżej opisanego rozporządzenia podwyższono kwoty minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich pracowników samorządowych. Ponadto kolejnym argumentem do podjęcia omawianej uchwały był fakt, iż od 5, 5 roku wynagrodzenie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego nie ulegało zmianie, kształtując się na poziomie 10.360 zł brutto.