Uszczuplona rada

649
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zakazuje radnemu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat. 

W ubiegłym roku, dokładnie 13 lutego, Wiesław Pawłowski został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Klubu Piłkarskiego RKS Lechia w Tomaszowie Mazowieckim. Klub Piłkarski jest przedsiębiorcą i prowadzi działalność gospodarczą na mieniu komunalnym stanowiącym własność Gminy Tomaszów Mazowiecki. „Gdybym miał jakiekolwiek wątpliwości w podjęciu funkcji prezesa Lechii to bym jej nie podjął” powiedział podczas XXXII sesji Rady Miejskiej Wiesław Pawłowski, kiedy to podejmowano uchwałę o wygaśnięciu jego mandatu. 

Wiesław Pawłowski złożył rezygnację z mandatu radnego 9 października. Wcześniej natomiast zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa RKS Lechia. Oddał również diety, jakie pobierał w okresie, kiedy łączył dwie funkcje.

„Czy my, jako radni mamy pracować tylko tutaj, czy mamy aktywnie pracować na rzecz miasta? Tak to rozumiałem i dlatego podjąłem pracę w tym klubie” argumentował Wiesław Pawłowski.

Za przyjęciem uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego Rady Miejskiej opowiedziało się 10 radnych, natomiast 12 wstrzymało się od głosu.