A może byśmy tak do Liceum Plastycznego

1285
Większość z nich o ofercie edukacyjnej na przyszły rok szkolny wie już wszystko albo prawie wszystko. Warto jednak przypomnieć, że na mapie naszego „regionalnego szkolnictwa” zaszły pewne zmiany. Mianowicie od najbliższego roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz. rozpoczyna swoją działalność czteroletnie Liceum Plastyczne o specjalności: reklama wizualna i formy użytkowe: dekorowanie wnętrz.  Nauka w nim umożliwi zdobycie tytułu ukończenia szkoły oraz zawodowego: PLASTYK, poświadczonego dyplomem oraz uzyskanie świadectwa maturalnego, uprawniającego do podjęcia dalszego kształcenia na uczelniach wyższych, w tym artystycznych.
 
Tomaszowskie Liceum Plastyczne to druga, po Państwowej Szkole Muzycznej, placówka oświatowa w mieście, w której realizowane będzie kształcenie artystyczne, zarazem jedyna w promieniu kilkudziesięciu kilometrów tego typu szkoła, najbliższa bowiem jest dopiero w Łodzi i w Kielcach. Powołanie jej było odpowiedzią na ogromne zainteresowanie, jakim wśród gimnazjalistów powiatu tomaszowskiego cieszył się Konkurs Plastyczny Zostań projektantem – zmierz się z modą, organizowany już od siedmiu lat przez ZSP nr 6. Ilość chętnych, biorących co roku udział w konkursie, oraz coraz wyższy poziom wykonywanych prac świadczą o artystycznych talentach młodzieży. Dobrze więc, że od tego roku będzie ona mogła  kształcić się w profesjonalnie do tego przygotowanej placówce, czyli w  niezbędnych w kształceniu plastyków pracowniach, w tym komputerowej, świetnie wyposażonej w skanery, drukarki, plotery, tablety i tablice interaktywne. Wysoki poziom zapewni również fachowa kadra, wśród niej także nauczyciele akademiccy z łódzkich szkół artystycznych.
 
W toku kształcenia w Liceum Plastycznym realizowane będą zarówno przedmioty ogólnokształcące, jak i artystyczne, a więc: historia sztuki, podstawy projektowania – kompozycja, rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy fotografii i filmu, oraz w zależności od specjalności przedmiot główny. Pakiety reklamowe, logo, foldery, katalogi, wizytówki, strony www, makiety stoisk ekspozycyjnych – to tylko przykładowe zakresy umiejętności, które będą musieli posiąść uczniowie podczas nauki na kierunku: reklama wizualna. W ramach zajęć z dekorowania wnętrz natomiast zapoznają się ze środkami wyrazu plastycznego, strukturą i budową form przestrzennych, z zasadami projektowania przestrzennego. Obowiązkowo też  młodzież uczestniczyć będzie w praktykach zawodowych, odbywanych w firmach dekoratorskich i reklamowych, a dodatkowo w plenerach malarskich, organizowanych we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi oraz w różnorodnych akcjach i imprezach, organizowanych przez placówki kulturalno – artystyczne naszego  miasta. Ambicją szkoły jest również przygotowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach plastycznych i projektanckich na różnych szczeblach.
 
Ze względu na profil szkoły przyszli uczniowie liceum będą musieli pomyślnie przejść przez egzamin praktyczny, którego  zadaniem jest  zbadanie predyspozycji plastycznych i wrażliwości artystycznej kandydata, po nim przeprowadzona będzie  rozmowa, badająca zainteresowania kandydata wybraną  dziedziną sztuki i zjawiskami kulturalnymi. A potem, już od września nauka, nauka i realizowanie własnych pasji plastycznych… i tak już do matury.
 
Na koniec wypada jeszcze zadać jedno pytanie: czy absolwenci specjalności plastycznych, jakie zostaną otworzone w ZSP 6, muszą martwić się o przyszłą pracę? Wygląda na to, że nie. Jak wiadomo współczesny świat otoczony jest  różnorodnymi formami przekazu. Postęp naukowy wymusza zaistnienie nowych, technicznych i artystycznych kierunków kształcenia. Współczesne firmy coraz częściej dbają o swój wizerunek, także estetyczny, podejmują również wiele działań marketingowych.  Propozycja zorganizowania  klas o specjalności:  reklama wizualna i formy użytkowe: dekorowanie wnętrz, wydaje się więc szczególnie atrakcyjna.                
 
Szkoła szeroko otwiera przed gimnazjalistami swoje podwoje.
 
A więc może byśmy tak do… Liceum Plastycznego.      
 
                  
Szczegółowe  informacje o naborze w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6
97 – 200 Tomaszów Maz., ul. Strefowa 3, tel.O44 723 77 19
www.szp6tom.ath.cx