II POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI W JĘZYKU ANGIELSKIM

773
ORGANIZATORZY:
 

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Maz.  oraz  Ośrodek  Kultury „TKACZ”         w Tomaszowie Maz.   przy współpracy  Tomaszowskiego Centrum Chrześcijańskiego TOMY

 

CELE KONKURSU:


1.    Popularyzowanie literatury anglojęzycznej wśród dzieci.
2.    Wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań.
3.    Rozwijanie poczucia estetyki poprzez piękno słowa mówionego.
4.    Promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli.
5.    Nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli.

 

REGULAMIN:


Zasady uczestnictwa:

Do udziału w konkursie należy zgłaszać najlepszych recytatorów wyłonionych w eliminacjach wewnętrznych.

Kryterium doboru repertuaru stanowi dostosowanie go do wieku, możliwości i osobowości uczestnika.

Każda placówka ( szkoła, dom kultury, ośrodek kultury ) ma prawo zgłosić 3 uczestników.

Zgłoszenia uczestników wraz z tekstem prezentowanych utworów należy przesłać do organizatora
(SP nr 12  lub O.K. „TKACZ”)  do 9 kwietnia 2010r.

 

Kategorie wiekowe:

I kategoria  klasy III – IV

II kategoria klasy V – VI

 

Czas prezentacji:

I kategoria wiekowa      do 1,5  minuty  (1 lub 2 utwory mieszczące się na formacie A4 czcionka 12)

II kategoria wiekowa     od  1,5 do  3 minut

Ocena prezentacji:

Interpretacja utworu                0 – 5  punktów
Poprawna wymowa                  0 – 5  punktów
Ogólny wyraz artystyczny         0 – 5  punktów
Dobór repertuaru                     0 – 5  punktów

 

Nagrody: 

Przewiduje się przyznanie nagród za miejsca I, II, III  w każdej kategorii oraz wyróżnienia, dyplomy uczestnika i podziękowania dla nauczycieli.

 

Miejsce konkursu: 

Tomaszowskie Centrum Chrześcijańskie TOMY ul. Jerozolimska ( dawne kino „Mazowsze”)

 

Termin konkursu:  28 kwietnia 2010r. godz. 10.00.

O wszelkich  ewentualnych zmianach organizatorzy zobowiązują się powiadomić  w stosownym terminie.

 

Jury: 

W pracach komisji konkursowej wezmą udział specjaliści współpracujący z organizatorami.

 

Dodatkowe informacje oraz karty uczestnika na stronach:

 www.sp.12_tm.scholaris.pl

www.tkacz.tomaszow-maz.pl

Oraz u koordynatora konkursu:Agnieszka Promińska tel. 608 50 43 46
e-mail: agnieszka_prominska12@vp.pl

Regulamin opracowała nauczycielka  języka angielskiego:
Agnieszka Promińska