Nowy budynek przy Grotach Nagórzyckich czeka na pozwolenie na użytkowanie

607
Zrealizowany w ramach zadania obiekt to nowoczesny pawilon zlokalizowany wzdłuż drogi w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do Grot Nagórzyckich.

Budynek ma zwartą bryłę z wejściem od strony wschodniej podkreślonym przeszkleniem fasadowym. Na wyraz architektoniczny całego obiektu duży wpływ ma zastosowanie materiałów: płyt piaskowca, przeszkleń fasadowych oraz płyt kompozytowych typu „Alucobond”. Budynek jest parterowy, niepodpiwniczony, z dachem płaskim osłoniętym attyką.

Budynek obejmuje część dla zwiedzających oraz część przeznaczoną dla pracowników. Po lewej stronie holu głównego znajduje się audytorium z magazynkiem, po prawej stronie natomiast sklepik, kasa oraz monitoring dostępny z zewnątrz budynku. Z komunikacji głównej dostępne są również sanitariaty dla zwiedzających oraz pomieszczenia porządkowe.

W części zachodniej budynku znajdują się pomieszczenia socjalne oraz pomieszczenia administracji. Po stronie południowej przewidziano magazyn terenowy dostępny z zewnątrz. Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Wykonano również oświetlenie przyległego parkingu, terenu przed wejściami do wyrobisk i samej skarpy. Na terenie obiektu wykonano również parking na 10 miejsc dla samochodów osobowych w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Wybudowana została zatoka dla autobusów.

Zakres prac obejmował:

1. Budowę budynku obsługi turystycznej wraz z wiatą;
2. Wykonanie instalacji sanitarnych i wentylacji;
3. Instalacje elektryczne i teletechniczne;
4. Usunięcie kolizji z linią napowietrzną;
5. Wykonanie zagospodarowania terenu;
6. Wykonanie instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru w wyrobisku Grot Nagórzyckich wraz ze sterowaniem włączania i wyłączania wentylatorów.

Podstawę wykonania zamówienia stanowiła umowa nr KWI.272.1.124.2012 zawarta w dniu 18.10.2012 r. w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Jackiem Ciapałą, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Usługowo – Budowlana , Biała 5, 97 – 330 Sulejów za kwotę 1 177 705,58 zł. W dniu 11 października 2013 r. został dokonany odbiór robót. Obecnie wszczęto procedury zmierzające do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.