110 lat I LO w Tomaszowie Mazowieckiego

686
Eksponaty, archiwalia oraz zdjęcia zaprezentowane na wystawie pochodzą z zasobów I Liceum, tomaszowskiego Muzeum oraz Oddziału Archiwum Państwowego w Tomaszowie Maz.

W Dniu Edukacji Narodowej 14 października br. dokonano uroczystego otwarcia wystawy. W uroczystości udział wzięli: Rafał Zagozdon – Prezydent Miasta Tomaszowa Maz., przedstawiciele władz Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz., dyrektor I Liceum Ewa Męcina, grono pedagogiczne i absolwenci szkoły oraz młodzież aktualnie pobierająca naukę.

Wystawa czynna będzie w tomaszowskim Muzeum do 24 listopada br.

Dzieje szkoły podzielone zostały na cztery okresy:
1. zabór rosyjski i I wojna światowa /1903-1918/ – walka o polonizację szkoły, założenie na terenie szkoły tomaszowskiego skautingu i jego wkład w walkę o niepodległą Polskę,
2. II Rzeczpospolita /1918-1939/,
3. Druga wojna światowa /1939-1945/ – tajne nauczanie na terenie miasta, wojenne losy wybranych nauczycieli oraz wychowanków szkoły,
4. lata powojenne i współczesność szkoły /1945-2013/.

Wśród licznych osiągnięć szkoły pokazanych na wystawie na szczególną uwagę zasługuje prezentacja sylwetek absolwentów szkoły-wybitnych sportowców, olimpijczyków oraz sylwetek absolwentów-naukowców, pisarzy, publicystów, którzy w różnych dziedzinach odnieśli sukcesy zawodowe. Zaprezentowano również część ich prac wydanych drukiem.