Kolejne spotkanie prezydenta z mieszkańcami

123
23 marca prezydent przedstawił mieszkańcom dzielnicy m.in. dotychczasowe działania. Jednym z nich jest podpisanie umowy z firmą SKANSKA na budowę ulicy Chopina. Będzie to nowa droga, która połączy się z wyremontowaną ulicą Zawdzką. Remont tej drugiej, będzie możliwy dzięki podpisaniu ze  Starostwem Powiatowym porozumienia o przebudowie i remontach dróg. W trakcie spotkania poruszony został także teamt drogi W713, która przebiega m.in. przez obszar dzielnicy. Prezydent zapewnił mieszkańców, że cały czas stara się przekonać władze wojewódzkie do remontu tej drogi wraz z mostem na rzece Czarnej.
 
 
Kolejnym poruszanym tematem były miejsca pracy. W położonym w Starzycach zakładzie koncernu Pepsico powstaje nowa hala produkcyjna, która może zapewnić nawet 200 nowych miejsc pracy.

W trakcie spotkania nie zabrakło także pytań od mieszkańców. Odpowiedzi udzielał prezydent, zaproszeni urzędnicy miejscy oraz prezesi miejskich spółek. Mieszkańcy żywo reagowali na niektóre dotyczące ich problemy – pojawiły się głosy o możliwości zorganizowania przez nich protestu na drodze krajowej nr 48, w celu wymuszenia budowy chodnika oraz poprawy wjazdów do posesji wzdłuż drogi.

 
 

 
 
Marcin Witko uspokajał i przekonywał, że najpierw spróbuje wynegocjować u władz wojewódzkich i krajowych potrzebne rozwiązania. Niektóre z problemów, ktore zgłaszali mieszkancy,  prezydent na miejscu przekazywał do rozwiązania dyrektorom odpowiednich wydziałów.

Na koniec wizyty przedstawicielka mieszkańców wręczyła pisemne podziękowanie za spotkanie prezydentowi.
 

Źródło: www.marcinwitko.pl