Rusza sms-owy system powiadamiania!

507
Jak również  informacje o wydarzeniach kulturalnych, zagrożeniach i innych ważnych sprawach i terminach.
 
Powiadomienia dotyczące podatków będą wysyłane nie wcześniej niż na 7 dni przed upływem terminu płatności, w przypadku zaległości nie później niż 10 dni po upływie terminu. Osoby, które uregulują zaległości w ciągu 7 dni od daty otrzymania powiadomienia sms, unikną zapłaty kosztów upomnienia.  
 
Aby otrzymywać bezpłatne powiadomienia sms, należy wyrazić zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu w bazie sms Urzędu Miasta poprzez wypełnienie specjalnego oświadczenia.  Druk oświadczenia można pobrać we wszystkich wydziałach Urzędu Miasta, a także ze strony internetowej www.bip.tomaszow.miasta.pl w zakładce podatki i opłaty miejskie: powiadomienia sms  (TUTAJ).

Wypełniony druk należy złożyć w Urzędzie Miasta w Tomaszowie. Można zrobić to osobiście lub wysyłając pocztą (ul. P.O.W. 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki). Oświadczenie można także złożyć za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP.


Oświadczenia wysłane e-mailem nie będą akceptowane.