Mechanik pożegnał tegorocznych abiturientów

641
W tym roku „Mechanik” pożegnali uczniowie sześciu klas czwartych. Ponieważ pogoda dopisała, cała uroczystość składająca się z części oficjalnej i artystycznej, odbyła się na dziedzińcu szkolnym przy promieniach wiosennego słońca.
Pani dyrektor Jolanta Nikodemska i pan dyrektor Dariusz Kwiatkowski dokonali podsumowania wyników w nauce, wręczyli świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe. Nagrodzono także wielu uczniów za pracę na rzecz szkoły i jej godne reprezentowanie. Rodzice najlepszych uczniów otrzymali listy gratulacyjne. Przewodnicząca Rady Rodziców pani Anna Borysowska, złożyła młodzieży gratulacje, a także podziękowała wychowawcom, nauczycielom oraz dyrekcji i pracownikom szkoły za ogrom pracy włożony w jej kształcenie i wychowanie.
 

 
Wzruszające przemówienia, podziękowania,wspomnienia i kwiaty stworzyły niezapomniany klimat oraz nadały uroczystości niebywałego charakteru.
Swoich starszych kolegów również pożegnali uczniowie klas trzecich. Wręczyli im na pamiątkę własnoręcznie przygotowane upominki oraz zaprezentowali swe umiejętności aktorsko-taneczno-wokalne. Prawdziwy aplauz wywołało wystąpienie uczniów klasy 3E, którzy brawurowo odtańczyli przygotowany układ choreograficzny. Pozostali wykonawcy również zostali przyjęci entuzjastycznie. Występ Kacpra, rozśmieszył publiczność do łez, natomiast interpretacja znanego utworu zaprezentowana przez Miłosza, której tło nadał spontaniczny taniec uczniów klasy 3TE spowodowała, że wszystkim rytmicznie zabiły serca.

Również abiturienci „śpiewająco” pożegnali się ze szkołą. Justyna wraz z zespołem „Nigdy” swoimi piosenkami poderwała kolegów do śpiewu i tańca.

No cóż, było pięknie i uroczyści. Teraz już można zacząć odliczać dni do matury. Życzymy wszystkim wspaniałych wyników.

Wychowawczyni klasy 3TE pani Iwona Dróżdż pragnie szczególnie podziękować swym wychowankom za pomoc w przygotowaniu całej uroczystości.