Tobie Ojczyzno

655
Punktualnie o godzinie 10.00, meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu przedstawicieli organizacji proobronnych i uczniów klas mundurowych, przed Grobem Nieznanego Żołnierza, złożył Wicepremierowi – Ministrowi Obrony Narodowej Tomaszowi Siemoniakowi, Prezes Federacji Organizacji Proobronnych gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. Bogusław Pacek. Po przeglądzie pododdziałów, oddaniu honorów przed Grobem Nieznanego Żołnierza i przywitaniu z uczestnikami zlotu, nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt i odegranie Hymnu Rzeczpospolitej Polskiej.
Następnym punktem uroczystości była zmiana posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza, powitanie gości oraz przemówienia okolicznościowe. Złożenie wiązanek kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza przez Wicepremiera – Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka oraz delegacje Federacji Organizacji Proobronnych, Wojska Polskiego i organizacji pozarządowych poprzedziło defiladę pododdziałów, która zakończyła uroczysty apel.

Naszą szkołę podczas uroczystego apelu reprezentowała młodzież klas pierwszej i drugiej wojskowej wraz z wychowawcami. Dla przedstawicieli klasy pierwszej, uroczystość ta miała charakter obserwacyjno – zapoznawczy z uwagi na zbyt małe jeszcze umiejętności z dziedziny musztry.  Natomiast uczniowie klasy drugiej, znaleźli się wraz ze swymi rówieśnikami z innych klas mundurowych wśród pododdziałów wyznaczonych do defilady. To duży zaszczyt, świadczący o uznaniu organizatorów dla reprezentowanego poziomu wyszkolenia przez naszą młodzież. Trud i wysiłek włożony podczas treningów musztry nie poszedł na marne. Uczniowie prezentowali się pięknie, zarówno w szyku, jak i podczas defilady, a ich amarantowe apaszki zapięte pod szyjami, zwróciły uwagę wszystkich przybyłych na uroczystości gości, którzy nagrodzili naszą młodzież gromkimi brawami.

W drugiej części dnia nasi uczniowie wzięli udział w Pikniku Militarnym – Dniu Otwartym Wojskowej Akademii Obrony Narodowej. W jego trakcie odbył się koncert orkiestry wojskowej, pokazy grup tanecznych, grup rekonstrukcyjnych, musztry wojskowej, kiermasz militarny i wiele innych atrakcji. Piknik militarny zakończył poczęstunek wojskową grochówką .

Warto na koniec wspomnieć, że udział naszych uczniów w tak ważnych i podniosłych uroczystościach, nie byłby możliwy bez wsparcia ze strony Dyrektora ZSP nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim Pana mgr Dariusza Kwiatkowskiego oraz Rady Rodziców, która w całości sponsorowała przejazd naszej młodzieży.

Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk