Prezydent Tomaszowa został członkiem Narodowej Rady Rozwoju!

605
Narodowa Rada Rozwoju jest gremium konsultacyjno-doradczym Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Do zadań Rady należeć będzie: diagnozowanie i analizowanie aktualnej sytuacji w kluczowych dziedzinach funkcjonowania państwa; przygotowywanie opinii oraz ekspertyz dla Prezydenta RP, a także założeń i projektów ustaw; formułowanie celów rozwojowych i metod ich osiągania w perspektywie przyszłości Polski.

W piątek odbyło się inauguracyjne posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju "Bezpieczeństwo zdrowotne Polaków – diagnoza sytuacji”. Prezydent Tomaszowa Marcin Witko będzie pracował w sekcji samorząd, polityka spójności. W skład Narodowej Rady Rozwoju zostało powołanych 87 członków.