25-lecie Stowarzyszenia Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

616
Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych powstało w 1990 roku. Jest to organizacja pozarządowa posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych we wszystkich sprawach życiowych,  podejmowanie działań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, organizacja wypoczynek dzieci i młodzieży, podejmowanie zadań z zakresu nauki, edukacji i oświaty.

W ramach stowarzyszenia działa świetlica opiekuńczo-wychowawcza dla 30 dzieci. Stowarzyszenie prowadzi również Warsztaty Terapii Zajęciowej, którego celem jest przygotowanie uczestników do radzenia sobie w życiu społecznym, jak również podjęcia pracy zawodowej.

Stowarzyszenie jest organizatorem  m.in. Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowej dla Osób Niepełnosprawnych, Ogólnopolskiego  Turnieju  Kręglarskiego, Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych  „Rozśpiewana jesień”, Ogólnopolskiego Konkursu Małych Form Teatralnych „Słowa Kwitną wszędzie”.