34. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Inscenizacja na pl. Kościuszki.

618
Celem inscenizacji i spotkania z działaczami „Solidarności” jest popularyzacja wiedzy o najnowszej historii Polski i miasta wśród tomaszowian oraz  przybliżenie młodszym mieszkańcom realiów okresu stanu wojennego.

W programie m.in.: piesze i zmotoryzowane patrole MO/ZOMO w okolicach pl. Kościuszki i centrum miasta; inscenizacje zatrzymań i rewizji; wystawa eksponatów i dokumentów związanych z tomaszowską „Solidarnością”; wystawa materiałów IPN dokumentujących przebieg stanu wojennego w Polsce w latach 1981-1983; wręczanie pamiątkowych oporników i ulotek; wspomnienia działaczy „Solidarności” z lat 80-tych; przemarsz demonstrantów, manifestacja i starcia z oddziałami MO/ZOMO. Inscenizację swoim patronatem objął prezydent Tomaszowa Marcin Witko.

Wydarzenie to poprzedzi prelekcja „Stan wojenny we wspomnieniach tomaszowskich działaczy NSZZ Solidarność w latach 80-tych” w salce widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury, w piątek 12 grudnia o godz. 12.