Rekord Guinessa z KS AMBER

318
Program imprezy na Przystani w Tomaszowie nad Pilicą:

11:00 – 12:00  Powitanie uczestników imprezy, weryfikacja, zapisy i rozgrzewka
12:00 – 12:15  Wspólne wielkie morsowanie i próba pobicia rekordu Guinessa
12:00 – 14:00  Gorąca herbata, ognisko z kiełbaskami, żurek, gry i zabawy, mobilna sauna
14:00 – Koniec imprezy


Program i zasady udziału w wydarzeniu:
1) Próba pobicia rekordu odbędzie się 13.12.2015 roku o godzinie 12:00.
2) W każdym zgłoszonym punkcie musi się wykąpać co najmniej 25 osób.
3) Woda musi mieć mniej niż 10 stopni Celsjusza. Kąpiel musi trwać min. 3 minuty! Każdy punkt musi być oznakowany logiem rekordu.
4) Do potwierdzenia ilości osób potrzebne będą:
• Lista uczestników z podpisami
• Dokumentacja zdjęciowa oraz film obrazujący kąpiel od wejścia do wody do wyjścia z niej (przed zrobieniem zdjęcia/nagrania należy uruchomić w aparacie funkcję datownika!)
5) Pozostałe potrzebne załączniki:
• Oświadczenie dwóch świadków (niebędących uczestnikami kąpieli!) z opisem przebiegu kąpieli
• Zdjęcie z pomiaru temperatury wody
• Oświadczenia steward’ów (niebędących uczestnikami kąpieli!) dot. ilości osób biorących w kąpieli. Na każde 10 osób musi przypadać 1 steward! Musimy zebrać więcej niż 1799 osób w minimum 10 punktach.