Spotkanie z Marszałkiem Województwa Łódzkiego Witoldem Stępniem w Starostwie Powiatowym

575
W siedzibie Starostwa powiatowego odbyło się spotkanie Marszałka Witolda Stępnia z przedstawicielami Zarządu Powiatu tomaszowskiego na czele ze Starostą Mirosławem Kuklińskim.
 
Na spotkaniu omawiano konkretne sprawy:

1. Projektu uchwały Sejmiku w sprawie zniesienia lub minimalnych ograniczeń w ruchu motorowym na Zalewie Sulejowskim;

2. Kwestii remontu lub zmiany własności budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie;

3. Utworzenia w Tomaszowie ze środków Sejmiku w Łodzi Inkubatora Przedsiębiorczości we współpracy z LARR, W tej sprawie uzgodniono podpisanie w najbliższym czasie listu intencyjnego pomiędzy Starostą oraz Marszałkiem.

4. Przyspieszenia i kontynuacji remontu ulicy Warszawskiej w713, o co bardzo zabiega radny Arkadiusz Gajewski i który jest finansowany w całości ze środków Sejmiku w Lodzi W tym w szczególności o uruchomienie kolejnego etapu prac nad kontynuacją remontu w713 w odcinku przejścia przez Tomaszów.