ENERIS po raz drugi rozdaje zielone granty.

1104

Rusza II edycja Programu Grantowego ENERIS „Pomysły chroniące środowisko”. W ramach konkursu szkoły, kluby oraz organizacje non profit z terenu gminy i  miasta Tomaszów Mazowiecki mogą zdobyć 3 tysiące złotych na realizację pomysłów na poprawę stanu środowiska naturalnego w swojej okolicy. Jeszcze przed wakacjami w całej Polsce rozdanych zostanie w sumie 10 grantów o łącznej wartości 30 tysięcy złotych. Swoje pomysły tomaszowianie mogą zgłaszać do 30 kwietnia. Masz eko-pomysł na Tomaszów? Zdobądź na niego grant!

Zakładanie ogródków przyszkolnych, promowanie kompostowania, edukacja w zakresie zanieczyszczenia światłem i smogu, budowanie klombów osiedlowych i  zielonej infrastruktury przyjaznej owadom czy kręcenie eko-filmów promujących postawy przyjazne naturze to tylko część długiej listy pomysłów na eko-projekty, które już od czerwca mogą zostać zrealizowane w Tomaszowie Mazowieckim. W konkursie zgłaszać swoje pomysły mogą zarówno organizacje społeczne, jak i domy kultury, szkoły, świetlice i grupy nieformalne. Wystarczy wypełnić prosty formularz dostępny na stronie www.grupa-eneris.pl/ProgramGrantowy.

Liczy się pomysłowość, faktyczny wpływ na otoczenie oraz zaangażowanie uczestników w projekt.

Autor Starostwo Powiatowe