Nielegalny połów ryb

772

Nielegalne poławianie ryb w obrębie ochronnym, taki zarzut grozi 2 mieszkańcom Tomaszowa, którzy 5 kwietnia 2017r. zostali zatrzymani, podczas łowienia ryb w okolicy jazu na Pilicy.

5 kwietnia 2017r. o godzinie 19:10, społeczna straż rybacka powiadomiła tomaszowską policję, iż w obrębie ochronnym rzeki Pilicy dwóch mężczyzn łowi ryby. Za tablicą informacyjną „Obręb ochronny, połów i czynności szkodliwe dla ryb surowo wzbronione”, policjanci zauważyli dwóch wędkarzy. Wędkarze to 25-letni mieszkańcy Tomaszowa. Podczas wykonywanych czynności służbowych, funkcjonariusze przesłuchali podejrzewanych, zabezpieczyli sprzęt wędkarski używany przez każdego z nich. Jeden z 25-latków nie posiadał karty wędkarskiej. Obaj tego dnia nie złowili żadnej ryby.  Za swój czyn odpowiedzą przed miejscowym sądem.

Za połów ryb w obrębie ochronnym, grozi grzywna, ograniczenie wolności, bądź jej pozbawienie na okres do 2 lat. Ustawa o rybactwie śródlądowym przewiduje ustanawianie obrębów ochronnych w miejscach stałego tarła ryb, rozwoju narybku gromadnego zimowania, bytowania i przepływu ryb. Ten sam akt prawny zabrania połowu ryb w obrębach ochronnych. W powiecie tomaszowskim obrębem ochronnym są:

1) Obręb ochronny w Smardzewicach Gm. Tomaszów Maz. obejmujący odcinek rzeki Pilicy na długości 200 m w dół rzeki od zapory czołowej zbiornika zaporowego i część Zalewu Sulejowskiego na odległość 50 m od zapory.

2) Obręb ochronny w Tomaszowie Maz. obejmujący ujściowy odcinek cieku Józefówka , lewobrzeżnego dopływu rzeki Pilicy zwyczajowo zwanego zbiornikiem „Lodowiec” od kładki zlokalizowanej na cieku powyżej zbiornika do miejsca wpłynięcia jego wód do rzeki Pilicy, obowiązuje w okresie

3)Obręb ochronny w Tomaszowie Maz. obejmujący odcinek rzeki Pilicy na długości 50 m w górę rzeki od jazu piętrzącego „Brzustówka” i odcinek od jazu piętrzącego :Brzustówka” w dół rzeki Pilicy do ujścia kanału odpływowego starorzecza zwyczajowo zwanego „Zimne”.

4) Rezerwat „Spała” – przemieszczanie się i amatorski połów ryb na odcinku rzeki Pilicy dozwolony wyłącznie z oznakowanych ścieżek dydaktycznych.

5) Rezerwat „Gać Spalska” – całkowity zakaz amatorskiego połowu ryb na rzece Gać oraz na istniejących na niej zbiornikach wodnych na odcinku od jej źródeł do ujścia do zbiornika Spała – Rezerwat Przyrody.

Autor KPP