Ostatnie zajęcia kursu komputerowego

750

6. kwietnia 2017 roku, w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Mościckiego 6 odbyły się ostatnie zajęcia kursu komputerowego: Podstawy obsługi komputerów i Internetu 55+

Odbyło się 20 dwugodzinnych spotkań, według wcześniej przygotowanego harmonogramu. Zajęcia były prowadzone przez pracowników Biblioteki – instruktora powiatowego oraz informatyka i odbywały się w Czytelni Multimedialnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Mościckiego 6.

Kurs jest organizowany od 2011 roku, przede wszystkim po to, aby przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu wśród osób starszych (w zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby, które osiągnęły wiek co najmniej 55 lat).

Spotkania są więc przeznaczone przede wszystkim dla osób, które nie miały w ogóle styczności z komputerami, albo mają bardzo podstawowe umiejętności w tym zakresie i chcą nauczyć się korzystać z komputerów/laptopów i Internetu w zakresie szerszym.

Uczestnicy zajęć poznali obsługę programów do edycji dokumentów, nauczyli się kopiowania i zapisywania treści, porządkowania zawartości komputera, obsługi pamięci zewnętrznych jak i podstawowych zasad wyszukiwania w Internecie. Na zajęciach każdy uczestnik założył sobie pocztę elektroniczną i poznał jej obsługę, zobaczył jak korzystać ze stron internetowych oraz jak przeprowadzić instalację i dezinstalację programów.

Omówiona została też strona internetowa Tomaszowskiej Biblioteki i zapoznaliśmy uczestników kursu ze sposobami wyszukiwania połączeń w komunikacji krajowej i miejskiej.

Z tej edycji „Podstawy obsługi komputerów i Internetu 50+” skorzystało 13 osób, które na zakończenie zajęć otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Prowadzący spotkania mają nadzieję, że kolejna grupa uczestników kursu, lepiej poznała obsługę komputerów/laptopów i Internetu i teraz częściej i z większą chęcią będzie z nich korzystać, jako z narzędzia komunikacji, rozrywki i informacji.

Autor MBP