Tomaszowscy eko-aktywiści przykładem dla całej Polski

921

Doświadczenia prawie 4 tysięcy lokalnych aktywistów z całej Polski znalazły się w opublikowanej właśnie Białej Księdze Dobrych Praktyk z zakresu ochrony środowiska. Publikacja zawiera opis „zielonych” projektów zrealizowanych w  2016 roku w ramach Programu Grantowego ENERIS. Wśród najlepszych eko-działań o lokalnym zasięgu znalazła się inicjatywa mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego. Wciąż można zdobyć fundusze w ramach II edycji programu – na zgłoszenia jest czas do 30 kwietnia. 

Setki zasadzonych roślin, zlikwidowane dzikie wysypiska, posprzątane lasy, zbudowane budki dla ptaków i hotele dla owadów, wykłady i eksperymenty przeprowadzane wśród dzieci, młodzieży i  dorosłych to tylko początek długiej listy eko-projektów, które w drugiej połowie ubiegłego roku zmieniały polskie dzielnice, osiedla, miasta oraz całe gminy. Opisane w opublikowanej właśnie Białej Księdze Dobrych Praktyk (dostępna na stronie www.grupa-eneris.pl/ProgramGrantowy) stanowią przykłady aktywizacji społeczności lokalnych, które przynoszą realne, mierzalne efekty. Ze zrealizowanymi projektami zetknęło się w ciągu zaledwie pół roku niemal 13 tysięcy osób. Wśród nich są tomaszowianie, w tym przede wszystkim mieszkańcy największego miejskiego osiedla Niebrów.

Ekologiczna mobilizacja osiedla Niebrów

Z inicjatywy tomaszowskiego Miejskiego Centrum Kultury na terenie osiedla Niebrów powstał “ogród wertykalny”. Do jego budowy wykorzystano niecodzienne materiały, jakimi byly odpady surowcowe – butelki PET oraz palety drewniane. Budowa ogrodu miejskiego, w którą włączyło się aktywnie blisko 100 osób – dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów – stała się punktem wyjścia do nauki nowego podejścia do odpadów, jako surowców, które można ponownie wykorzystać w sposób przysługujący się całej społeczności lokalnej. Wspólna praca nad realizacją projektu przyczyniła się więc nie tylko do poprawy estetyki otoczenia, ale również do budowy wspólnoty międzypokoleniowej w oparciu o  idee ochrony środowiska.

Budowa ogrodu miejskiego oraz organizacja towarzyszacych warsztatów na temat ogrodnictwa i  recyklingu, zostały w całości sfinansowane ze środków pochodzących z Programu Grantowego ENERIS. Eko-pomysł zgłoszony przez tomaszowskie Miejskie Centrum Kultury był jednym z ponad 100 projektów nadesłanych do I edycji programu. Jego oryginalność, a także nowatorskie podejście do promocji recyklingu zdecydowały o wyróżnieniu go grantem o wysokości 5 tysięcy złotych.

Wszyscy, którzy mają pomysł na działania wspierające rozwój tomaszowskiej fauny i flory, budowę zielonej infrastruktury czy zapobieganie negatywnym zjawiskom środowiskowym, mają jeszcze szansę na zdobycie funduszy na realizację eko-projektu. Termin nadsyłania zgłoszeń do II edycji Programu Grantowego ENERIS upływa 30 kwietnia. Do tego czasu instytucje, organizacje społeczne o charakterze non profit, szkoły oraz grupy nieformalne z terenu miasta i gminy Tomaszów Mazowiecki mają czas na opis swojego projektu w formularzu dostępnym na stronie www.grupa-eneris.pl/ProgramGrantowy. Już na początku czerwca okaże się, na który z nich ENERIS przekaże grant w wysokości 3 tysięcy złotych i jak jego realizacja zmieni Tomaszów.

Program Grantowy ENERIS jest ogólnopolskim konkursem ekologicznym, w ramach którgo społeczności lokalne konkurują ze sobą o fundusze na wdrożenie projektów o tematyce ekologicznej. Do jego II edycji zostały zaproszone miasta i gminy z 10 regionów Polski. Tomaszów znalazł się w tej grupie po raz drugi.

Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie www.grupa-eneris.pl/ProgramGrantowy.

Autor Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego