Wyróżnienia dla krwiodawców w I LO

825

Podczas uroczystego zakończenia nauki uczniów klas maturalnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie również podsumowano działalność młodzieży w honorowym krwiodawstwie. Z informacji prezesa Klubu HDK PCK przy I LO Antoniego Smolarka wynika, że w ciągu 12 miesięcy 39 obecnych maturzystów oddało prawie 35 litrów krwi. Warto dodać, że chętnych w każdej akcji było dużo więcej, ale z różnych powodów nie zawsze można było ją pobrać. Najwięcej, bo 4-krotnie krew oddali Tobiasz Bielas, Monika Gadomska, Martyna Kamińska i Wojciech Węgliński. Natomiast trzy razy podzielili się krwią jako jednym z najcenniejszych leków Kamila Hajduk, Damian Kołodziejski Kinga Koselak, Kacper Kowalski, Tomasz Krotosz, Magdalena Szafrańska, Aleksander Szulc, Aleksandra Trela i Piotr Zatyka. W działalności w honorowym krwiodawstwie wyróżniła się także Anna Mochola i Paulina Barul, która ponadto zajęła trzecie miejsce w Konkursie wiedzy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie zorganizowanym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Wyżej wymienionym dyrektor I LO Ewa Męcina wraz z zastępcą Anną Dudek wręczyły listy uznania. Natomiast wszyscy krwiodawcy odebrali listy gratulacyjne dyrektora RCKiK. Szczególnie wyróżniający się krwiodawcy otrzymali upominki i gadżety z RCKiK. Najbardziej zaangażowanymi liderami HDK w tej szkole były Anna Mochola, Monika Gadomska i Magdalena Szafrańska, którym nagrody PCK wręczył prezes Antoni Smolarek. Podczas uroczystości wręczono także legitymacje HDK. Coroczne działania związane są też z udziałem w Ogólnopolskim Turnieju Szkół w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie”, który trwa do końca roku szkolnego, a jego organizatorem jest Polski Czerwony Krzyż.

Autor Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim