Zmagali się z ortografią. Filip Składowski mistrzem

730

Powiatowe Dyktando dla Gimnazjalistów zorganizowano w Zespole Szkół nr 8 już po raz siódmy. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 31 uczestników z 11 gimnazjów powiatu tomaszowskiego.
Komisja konkursowa przyznała:

tytuł Mistrza Ortografii– Filipowi Składowskiemu z Gimnazjum nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim

II miejsce otrzymali: Monika Rybak z Gimnazjum nr 7 i Mateusz Kuczyński z Gimnazjum w Ujeździe.

Nagroda za III miejsce trafiła do Natalii Kałużnej z Gimnazjum nr 3

Jury przyznało też wyróżnienia:

Damianowi Jędrasowi z Rzeczycy, Patrycji Kwiatkowskiej z Ujazdu i Oldze Karlińskiej ze Smardzewic.

Nagrody laureatom wręczyli Przewodniczący Rady Miejskiej, Krzysztof Kuchta i dyrektor Zespołu Szkół nr 8, Elżbieta Wilczyńska. Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwały: Joanna Piechna- nauczyciel języka polskiego,  i Aneta Stanisławska – bibliotekarz.

Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, Marcin Witko.

Autor Urząd Miasta