Obchody 72. Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej

833

W dniu 8 maja na Cmentarzu Wojennym przy ul. Smutnej odbyły się obchody 72. Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej. Udział w obchodach tej uroczystości jest świadectwem pamięci o tych, którzy oddali życie za Ojczyznę, jak również jest okazją do złożenia pokłonów kombatantom i weteranom II Wojny światowej którzy są jeszcze wśród Nas i uczestnicząc w uroczystościach. Uroczystość uświetnił udział kompani honorowej VII Batalionu 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Odczytano Apel Poległych i oddano Salwę Honorową. Wartę honorową po pomnikiem pełnili żołnierze 25 BKPow , harcerze, oraz Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno Wychowawcza. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu, służb mundurowych: wojska, policji, straży pożarnej i straży miejskiej oraz WKU a także przedstawiciele związków kombatanckich, ugrupowań politycznych, związków zawodowych oraz organizacji i instytucji oświaty, dzieci i młodzieży – uczniów tomaszowskich szkół, przedstawiciele organizacji pozarządowych, tomaszowskiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego, Związek Strzelecki Strzelec Organizacja Społeczno Wychowawcza. Uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod pomnikiem polegli na polu chwały 1939-1945. W imieniu Zarządu Powiatu kwiaty złożyli Członkowie Zarządu Powiatu Barbara Robak i Bartłomiej Matysiak oraz Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Powiatu Agnieszka Biniek. W imieniu Organizatorów serdecznie dziękujemy Panu Ryszardowi Cukrowi za oprawę muzyczną i nagłośnienie uroczystości.

Foto: H. Gąćkowski.

Autor Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim