Ćwiczenie taktyczno – specjalne 7dlot.

986

Na bazie lotniska Mirosławiec oraz 21 Centralnego Poligonu Lotniczego w Nadarzycach w dniach od 08 do 10 maja 2017 roku odbyło się ćwiczenie taktyczno – specjalne (CTS) 7 dywizjonu lotniczego, będącego w strukturze 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.

Celem ćwiczenia było doskonalenie działania eskadry wykonującej loty na śmigłowcach W-3W Sokół w ramach lotniczego wsparcia komponentu naziemnego w operacji obronnej, w ramach którego przetrenowano również procedury odzyskiwania personelu izolowanego (personnel recovery) oraz ewakuację rannych z pola walki (CASEVAC).

Aby uzyskać jak najwyższy stopień urealnienia, w ćwiczeniu wzięli udział żołnierze z 7 batalionu kawalerii powietrznej, którzy razem we współdziałaniu z personelem latającym 7dlot. realizowali zadania w dzień i w nocy z wykorzystaniem urządzeń noktowizyjnych.

Bezpośrednio po zakończonym CTS eskadra 7dlot. przystąpiła do szkolenia lotniczego z użyciem lotniczych środków bojowych, wykonując strzelania z W-3W Sokół na poligonie lotniczym w Nadarzycach.

Zdjęcia: 7dlot.

ppłk Dariusz Popławski