Wielki sukces młodych programistów z „Jedynki”

963

Uczniowie „Jedynki” z sukcesami wzięli udział w konkursie „Dziś uczeń – jutro programista”, którego podsumowanie odbyło się 9 maja w Łodzi, w Szkole Podstawowej nr 120. Konkurs odbywał się pod patronatem Kuratorium Oświaty w Łodzi i Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Adresatami konkursu byli uczniowie klas pierwszych i czwartych szkół podstawowych z województwa łódzkiego, biorących udział w pilotażu Ministerstwa Edukacji Narodowej z zakresu programowania. Celem konkursu było rozwijanie wśród uczniów zainteresowań informatycznych oraz podnoszenie ich kompetencji w zakresie programowania. Wykonane przez dzieci prace miały inspirować je do twórczej i kreatywnej aktywności i promować umiejętność prezentowania własnych pomysłów.

I miejsce w kategorii klas czwartych zajęła Antonina Latoszek – uczennica klasy 4 fW kategorii klas pierwszych II miejsce zajęła Lena Macuda, natomiast wyróżnienie otrzymała Zuzanna Pawlicka – uczennice klasy Id.

Laureatkom serdecznie gratulujemy!

Autor Urząd Miasta