Światowy Dzień Sybiraka

585
Po Mszy  Świętej delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem z płytą pamiątkową poświęconą Sybirakom zamordowanym, zmarłym i zaginionym w Rosji Carskiej i Sowieckiej w latach 1768-1958, która znajduje się na placu kościoła NMP. Królowej Polski.
W uroczystościach wzięli udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych i związków kombatanckich, członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” oraz uczniowie tomaszowskich szkół.
 
Następnie Starosta Powiatu Tomaszowskiego Mirosław Kukliński razem z Członkiem Zarządu Powiatu Tomaszowskiego Barbarą Robak i Członkiem Zarządu Powiatu Tomaszowskiego Leszkiem Ogórkiem oraz Kombatantem Wojennym w Stanie Spoczynku przy Staroście Tomaszowskim Płk Józefem Suchodolskim udali się na Cmentarz Wojenny na ul. Smutną 22, gdzie pod krzyżem ofiar poległych w Katyniu złożyli wiązankę kwiatów i odpalili znicz.