Sukcesy uczniów z Gimnazjum nr 7

722

Wojciech Rżanek został laureatem, a Natalia Zimnicka finalistą II edycji Ogólnopolskiej Gimnazjalnej Olimpiady z Wiedzy o Społeczeństwie, która organizowana jest przez Szkołę Główną Handlową pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Obywatelskich

Olimpiada ma czteroetapowy charakter i wnikliwie sprawdza tematykę z wiedzy o społeczeństwie. Finał olimpiady odbył się w Szkole Głównej Handlowej, w jego trakcie uczniowie rozwiązywali test pisemny, przedstawiali wcześniej przygotowane prezentacje multimedialne oraz odpowiadali na pytania ustne.  Wojtek został jedynym laureatem olimpiady z województwa łódzkiego (łącznie tytuł laureata otrzymało 25 uczniów). Nauczycielem przygotowującym uczniów był Radosław Pająk.

Autor Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego