Wakacje w pełni – przypominamy o bezpiecznym zachowaniu nad wodą

751

Mija pierwszy miesiąc wakacji. Druga ich część jeszcze przed nami i pewnie wiele osób będzie ten czas spędzać nad wodą. W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o rozsądne korzystanie z niej. Prosimy o stosowanie się do niżej zamieszczonych rad. Pamiętajmy też, że niewłaściwe zachowanie nad wodą wiąże się odpowiedzialnością prawną.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa:

·  Wybieraj tylko strzeżone kąpieliska i miejsca wyznaczone do kąpieli

·  Nie korzystaj z kąpieli w miejscach zabronionych, np. na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu portów, mostów, zapór itp.

·  Przestrzegaj regulaminu kąpieliska oraz obowiązujących na nim oznaczeń

·  Stosuj się do uwag i zaleceń ratownika

·  Nie pływaj w czasie burzy, mgły (kiedy widoczność jest poniżej 50 m), gdy wieje porywisty wiatr

·  Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu

·  Zwracaj uwagę na przebywające nad wodą dzieci

·  Zachowaj szczególną ostrożność podczas łowienia ryb i spacerów nad wodą

·  Podczas wypoczynku nad wodą nie pozostawiaj cennych rzeczy na brzegu bez opieki

·  Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich. Jeżeli chcesz wybrać się na dłuższą trasę pływacką, płyń asekurowany przez łódź lub przynajmniej w towarzystwie jeszcze jednej    osoby.

·  Nie skacz do wody w miejscach nieznanych

·  Korzystaj z pewnego i sprawnego sprzętu pływającego

Podlega karze grzywny kto:

·  znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi w ruchu wodnym statek lub inny obiekt pływający, niebędący pojazdem mechanicznym (żaglówka, kajak, rower wodny) –  art. 35 Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych;

·  znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu wodnym  – art. 87 Ustawy kodeks wykroczeń;

·  kieruje statkiem albo zajmuje stanowisko członka załogi statku, nie posiadając do tego właściwego dokumentu kwalifikacyjnego – art. 61 Ustawy o żegludze śródlądowej;

Kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu wodnym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo     pozbawienia wolności do lat 2 – art 178a Ustawy kodeks karny.