Ćwiczenie z wojskami SERWAL – 17

952
Na poligonie w Wędrzynie odbyło się uroczyste rozpoczęcie ćwiczenia taktycznego z wojskami pk. Serwal – 17.
 
Kontynuacją szkolenia poligonowego kawalerzystów z Tomaszowa Mazowieckiego jest ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. Serwal-17. W dniu 15 września br. odbyło się uroczyste rozpoczęcie ww. przedsięwzięcia. Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości nastąpił przegląd pododdziałów oraz wciągnięcie flagi państwowej na maszt. Po odczytaniu tematu i celu ćwiczenia, zostały omówione warunki bezpieczeństwa na czas szkolenia.
 
Celem ćwiczenia jest sprawdzenie przygotowania dowództw, sztabu i pododdziałów 1. batalionu kawalerii powietrznej do planowania, organizowania i prowadzenia działań bojowych zgodnie z przeznaczeniem. Kierownikiem ćwiczenia jest dowódca 25. Brygady Kawalerii Powietrznej płk Adam Marczak.
 
Podczas ćwiczenia kawalerzyści z 1bkpow. będą realizować szerokie spektrum zadań taktycznych, współdziałać ze śmigłowcami, realizować procedury MEDEVAC oraz wykonywać zadania ogniowe. W trakcie ćwiczenia wykorzystywane są śmigłowce W-3W Sokół oraz Mi-8/17 z dywizjonów lotniczych 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.
Tekst: por. Michał Kolad
 
Zdjęcia: szer. Agnieszka Grzelak