DW713. Za nami pierwszy etap rozbudowy

830

Zakończyły się prace budowlane w pierwszym etapie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku tomaszowskim. Wartość projektu zamknęła się w kwocie blisko 20,5 mln zł.

30 września, w  konferencji prasowej poświęconej oddaniu do użytku najważniejszego dla mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego odcinka wzięli udział m.in.: marszałek WŁ Witold Stępień, przewodniczący sejmiku WŁ Marek Mazur, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko oraz radni sejmiku Błażej Spychalski i Arkadiusz Gajewski.

Rozbudowa DW 713 rozpoczęła się w listopadzie 2015 roku, a prace budowlane objęły odcinek prawie 3 kilometrów. Głównym celem projektu, była poprawa dostępności transportowej województwa łódzkiego w ruchu drogowym poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej relacji Opoczno – Łódź. Przebudowa tego odcinka przyczyni się zarówno do poprawy stanu technicznego drogi wojewódzkiej Nr 713 oraz wpłynie na poprawę powiązań z siecią dróg krajowych (z DK nr 8, 12, 14, 48) i europejskich (Korytarz Bałtyk – Adriatyk).

Zmodernizowana droga nr 713 w Tomaszowie Mazowieckim to większe bezpieczeństwo uczestników ruchu. Dlatego sobotnie wydarzenie było też okazją do promowania bezpieczeństwa na drodze. Mieszkańcy Tomaszowa mieli możliwość zapoznania się m.in. z symulatorami zderzeń i dachowania, a najmłodsi – w praktyce – odkrywali przepisy ruchu drogowego próbując swoich sił w specjalnie dla nich przygotowanym miasteczku ruchu. Specjalny piknik na pl. Kościuszki zorganizowali: Miejskie Centrum Kultury i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

Miasto dofinansowało rozbudowę

Radni Rady Miejskiej zdecydowali o przyznaniu pomocy finansowej na rzecz województwa łódzkiego w formie dotacji celowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 713. Miasto  partycypowało w kosztach materiałów brukarskich, co pozwoliło ujednolicić charakter dróg w centrum miasta. Wysokość dotacji to ponad 50 tys. zł.

Źródło: lodzkie.pl