Zmiany w ZGC oraz ZGWK

600

Waldemar Czarnecki został nowym prezesem Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora ds. technicznej w spółce. Decyzję o powołaniu Waldemara Czarneckiego z dniem 1 marca, podjęła Rada Nadzorcza po złożeniu 28 lutego rezygnacji przez Błażeja Spychalskiego.
Błażej Spychalski, został powołany 1 marca na stanowisko prezesa Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej.
– Te zmiany kadrowe zapewniają ciągłość przeprowadzanych zmian w zakresie gospodarki wodnej, ciepłowniczej i energetycznej w naszym mieście – mówi prezydent Tomaszowa Marcin Witko. – Pan Błażej Spychalski zrealizował praktycznie wszystkie zadania, które przed nim postawiłem, m.in. został złożony wniosek o dotacje unijną czy rozbudowana sieć ciepłownicza. Stworzył precyzyjną strategię działań zmierzających do poprawy jakości powietrza. Powołany na prezesa dotychczasowy dyrektor ds. technicznych, Pan Waldemar Czarnecki jest gwarancją, że te wszystkie działania będą kontynuowane. Natomiast Pan Spychalski będzie zajmował się koordynacją dużego projektu „Gmina samowystarczalna energetycznie”. Ponadto jako głównym zadaniem będzie zabezpieczenie mieszkańców naszego miasta we własną wodę, co uniezależni nas od cen Łodzi – dodał.

Źródło: Urząd Miasta