Dni otwarte w Tomaszowskiej Komendzie Policji na stałe zostaną wpisane do kalendarza profilaktycznego.

881

22 marca br. Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Maz., otworzyła swoje drzwi, zapraszając w szczególności młodzież kończącą edukację szkolną oraz wszystkich mieszkańców Tomaszowa zainteresowanych służbą w Policji. Chętni mogli podejrzeć policyjną pracę „od kuchni”, największe zainteresowanie wzbudził dynamiczny pokaz zatrzymania niebezpiecznego przestępcy oraz przećwiczenie przez uczestników pod okiem dowódcy policyjnej musztry.

22 marca tomaszowscy policjanci zorganizowali Dni Otwarte dla wszystkich zainteresowanych służbą w Policji. Chętni mogli zobaczyć od „kuchni” policyjną służbę. Goście Komedy zostali przywitani przez I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Wojciecha Tatara. Następnie uczestnicy zostali zaproszeni do zwiedzenia policyjnej strzelnicy, gdzie swoim doświadczeniem na temat szkolenia policjantów podzielił się instruktor wyszkolenia strzeleckiego. Największe zainteresowanie wywołał dynamiczny pokaz zatrzymania niebezpiecznego przestępcy. Pokaz zakończył się dużymi brawami dla policjantów. Kolejnym punktem wywołującym dużo emocji była prezentacja sprzętu wykorzystywanego podczas zabezpieczeń imprez masowych. Ubrana w ochraniacze i tarcze grupa chętnych, mogła przećwiczyć pod okiem dowódcy m.in. przemarsz tyralierą. Technik kryminalistyki pokazał jak wygląda zabezpieczanie śladów pozostawionych na miejscu zdarzenia. Następnie słuchacze zostali zaproszeni przed budynek Komendy gdzie na ulicy Wandy Panfil Policjantka Wydziału Ruchu Drogowego wykonała pokaz działania laserowego miernika prędkości. Pozostałe prezentacje policjantów z Wydziału Kryminalnego, Dochodzeniowo- Śledczego i Przestępczości Gospodarczej i Korupcji były w sali narad. Na zakończenie spotkania przedstawicielka kadr omówiła zasady i procedury rekrutacji. Młodzi ludzie z dużym zainteresowaniem przyglądali się metodom pracy zaprezentowanym przez tomaszowskich policjantów. Uczniowie jednogłośnie potwierdzili,że inicjatywa Dni Otwartych jest bardzo potrzebna.