Warsztaty dla uczniów we „Włókniarzu”

973

Uczniowie oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej Nr 10 oraz Szkoły Podstawowej Nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim wzięli udział w warsztatach w ramach programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”. Spotkania odbyły się od 24 do 27 kwietnia we „Włókniarzu”.  Warsztaty zostały zrealizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na 2018 rok.

Źródło: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego