Loty metodyczne w 1 dywizjonie lotniczym wchodzącym w skład 25 BKPow

626

Autor: 25. Brygada Kawalerii Powietrznej

15 stycznia br. na lotnisku wojskowym w Leźnicy Wielkiej, odbyła się inauguracja nowego roku szkoleniowego z personelem latającym. W lotach metodycznych które w tym dniu były wykonywane wzięli udział piloci oraz technicy pokładowi 1 dlot, mający uprawnienia instruktorskie.

Głównym celem lotów metodycznych jest ujednolicenie systemu szkolenia, metodyki nauczania oraz oceny merytorycznej wykonywanych ćwiczeń. Jednocześnie kładzie się ogromny nacisk na zachowanie wysokich standardów bezpieczeństwa oraz przestrzeganie procedur operacyjnych.

Organizacyjnie loty metodyczne składają się z części: teoretycznej, która ma na celu wypracowanie i potwierdzenie metodycznych wskazówek wykonywania poszczególnych ćwiczeń lotniczych oraz kryteriów oceniania umiejętności szkolonych lotników. W części praktycznej przećwiczono praktycznie wypracowane w części teoretycznej zagadnienia wykonując loty na śmigłowcach Mi-8 oraz Mi-17.

Piloci oraz technicy pokładowi uczestniczący w lotach wykonywali ćwiczenia w powietrzu z podziałem ról na instruktora – metodyka, oraz instruktora – szkolonego. Praktyczny lot był wykonywany przez instruktora – szkolonego, natomiast rolą instruktora – metodyka była ocena przyjętych w toku zajęć teoretycznych rozwiązań i metod nauczania.

Do lotów metodycznych przygotowano z zachowaniem wszelkich rygorów bezpieczeństwa, oraz instrukcji i biuletynów śmigłowce będące na wyposażeniu dywizjonu typu Mi – 8 i Mi – 17 . Maszyny zostały dokładnie sprawdzone przez personel Służby Inżynieryjno – Lotniczej i po wykonaniu wszystkich czynności obsługowych przekazane w ręce załóg. Niestety nie wszystko przebiegało zgodnie z planem, na jednej z Mi-8 wystąpiła usterka, która uniemożliwiła tej maszynie wykonywanie lotów w tym dniu. Nie zakłóciło to jednak toku lotów metodycznych, ponieważ zaplanowane zostało użycie śmigłowca zapasowego, co jest normalna procedurą w takich przypadkach. Po przygotowaniu śmigłowca i wykonaniu próby, maszyna weszła w loty i odbyły się one dalej bez zakłóceń.

Miłym akcentem było przekroczenie przez Dowódcę 1.dlot ppłk-a pil. Mirosława GUZDKA dwóch tysięcy godzin nalotu. Dla każdego lotnika jest to bardzo podniosła chwila – ponieważ na takie chwile pracuje się latami. Kolejnych tysięcy Panie Pułkowniku.

Loty zakończyły się omówieniem i zatwierdzeniem wypracowanych metod i rozwiązań praktycznego szkolenia w powietrzu.

Autor tekstu: Robert HADAM