Pierwszy trening w Łodzi już we wtorek!

808

Autor: KPP Tomaszów Mazowiecki

Projekt „plan Gliniarz” skierowany jest do policjantów i pracowników Policji woj. łódzkiego, studentów oraz uczniów ostatnich klas szkół średnich, z terenu województwa łódzkiego, którzy mają ukończone 18 lat. Ważne aby mieć za sobą co najmniej rok treningów w zakresie sztuk walki. Gala finałowa połączona z akcją charytatywną odbędzie się w czerwcu 2019 roku. Możesz do nas dołączyć, pierwsze spotkanie odbędzie się w Liceum Mundurowym w Łodzi przy ul. Klaretyńskiej 9.

Osobom zainteresowanym przypominamy warunki uczestnictwa.

 projekt PLAN GLINIARZ skierowany jest do:

–  funkcjonariuszy Policji, którzy są instruktorami technik i taktyk interwencji policyjnych,

– Policjantów województwa łódzkiego z udokumentowanym przynajmniej rocznym faktem trenowania sztuk walki;

– pracowników cywilnych Policji w województwie łódzkim, którzy mają udokumentowany przynajmniej roczny staż treningowy w zakresie sztuk walki;

– studentów z uczelni wyższych z terenu województwa łódzkiego, z udokumentowanym przynajmniej rocznym faktem trenowania sztuk walki oraz zaświadczeniem lekarskim dopuszczających ich do wspomnianych zajęć lub ważnymi badaniami sportowo-lekarskimi;

– uczniów ostatnich klas szkół średnich, z terenu województwa łódzkiego, którzy mają ukończone 18 lat, z udokumentowanym przynajmniej rocznym faktem trenowania sztuk walki oraz zaświadczeniem lekarskim dopuszczających ich do zajęć sportowych lub ważnymi badaniami sportowo-lekarskimi.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ ???

Kandydaci będą zgłaszać się do osoby odpowiedzialnej z Komend Powiatowych lub Miejskich bądź bezpośrednio do Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi do pok. 207C. Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć maksymalnie 7 dni przed wydarzeniem celem dopisania do listy osób biorących udział w projekcie. Po tym terminie zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.

Komendy Powiatowe i Miejskie są zobowiązane przesłać listę kandydatów oraz formularze osób biorących udział w projekcie każdorazowo 7 dni przed datą spotkania. Formularz  jest dostępny w załączniku. Najbardziej pożądane jest uczestnictwo we wszystkich przewidzianych zajęciach.

Wypełniony formularz można dosłać także pocztą bądź drogą mailową na adres marta.mysur@tomaszow-mazowiecki.policja.gov.pl lub faksem powołując się na
L.dz. Ksd-0615/52/18/MM na 841 17 02, 42 665 17 02.

ZGŁOSZENIA DO PIERWSZEGO ETAPU PRZYJMUJEMY DO PIĄTKU 25.01.2019r.!!!!

PAMIĘTAJCIE, ŻE DO PROJEKTU MOŻNA ZGŁOSIĆ SIĘ PRZEZ CAŁY CZAS JEGO TRWANIA WYSYŁAJĄC DO NAS WYPEŁNIONY FORMULARZ ZNAJDUJĄCY SIĘ W ZAŁĄCZNIKU!!!

Poniżej przedstawiamy daty spotkań treningów, które każdorazowo odbywać się będą w godzinach od 15:00 do 18:30 na terenie sal gimnastycznych szkół posiadających w swojej ofercie edukacyjnej możliwość kształcenia w klasach mundurowych zlokalizowanych w terenie poniżej przedstawionych jednostek:

29.01.2019r.(wtorek)- Liceum Mundurowe w Łodzi przy ulicy Klaretyńskiej 9.

26.02.2019r.(wtorek)- KPP Brzeziny

26.03.2019r. (wtorek)- KPP Pabianice

30.04.2019r. (wtorek)- KMP Skierniewice

28.05.2019r. (wtorek)- KPP Zduńska Wola

ZGŁOSZENI UCZESTNICY!

PAMIĘTAJCIE ABY ZABRAĆ ZE SOBĄ NIEZBĘDNY SPRZĘT SPORTOWY:

Strój sportowy i obuwie sportowe na zmianę,
Sprzęt sportowy w postaci rękawic typu zakrytego (bokserskiego lub do pointfightingu),
Ochraniacze na stopy i piszczele najlepiej łączone,
Ochraniacz na zęby,
Opcjonalnie kaski – ochraniacz głowy,
Opcjonalnie mężczyźni ochraniacz na krocze- suspensor, kobiety ochraniacz na piersi.

Szczegóły w zakładce:

http://lodzka.policja.gov.pl/el6/sluzb/dobor-do-sluzby-w-polic/32788,projekt-PLAN-GLINIARZ.html