Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna – wyniki I etapu

277

Autor: ZSP Nr 3 im. Jana Pawła II

15 listopada 2019 r. odbyła się IV Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna organizowana przez Uniwersytet Gdański w Sopocie. Przystąpiło do niej z naszej szkoły 28 uczniów z klas 2Tb, 3Ta i 4Tc. W ZSP nr 3 najlepszymi „logistykami” wyłonionymi z tej Prestiżowej Ogólnopolskiej Olimpiady pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej okazali się ex aequo Klaudia Kaczmarek (2Tb),Mateusz Maruszewski i Kacper Kuląg (z kl. 3Ta). Na drugim miejscu uplasowali ex aequo Bartłomiej Piasecki (kl. 4Tc) i Paulina Walas (2Tb), a na niższym miejscu podium ex aequo Magdalena Duras i Oskar Żyłka (z kl. 2Tb). Informacja o zakwalifikowaniu uczniów do zawodów II stopnia zostanie przekazana do dnia 30 listopada 2019 r. przez Komitet Organizacyjny z Uniwersytetu Gdańskiego po zestawieniu wszystkich wyników z Polski. Koordynatorem I etapu olimpiady w ZSP nr 3 był dr inż. Krystian Wiśniewski.