Wyróżnienie w konkursie na scenariusz lekcji o rynku kapitałowym

202

Autor: SP Nr 12 im. Jana Pawła II

Pani Daria Witulska – nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej nr 12 została wyróżniona w konkursie na scenariusz lekcji o rynku kapitałowym, który realizowany jest w ramach projektu edukacyjnego „Niebanalnie o giełdzie”. Organizatorem projektu „Niebanalnie o giełdzie” jest Fundacja GPW. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Partnerami projektu są: Giełda Papierów Wartościowych, Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz Fundacja Warszawski Instytut Bankowości. Patronat nad projektem objęły: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a także ośrodki akademickie w całej Polsce. Partnerem medialnym projektu jest Głos Nauczycielski.

Gratulujemy!