Strzelcy z jednostki Strzeleckiej 1002 podczas szkolenia

266

Autor: Starostwo Powiatowe

W sobotę, 30 stycznia 2021 roku, część strzelców uczestniczyła w zajęciach ze szkolenia z zakresu CLS – Combat Lifesaver – Ratowników Pola Walki.

Celem jest uzyskanie i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania czynności w zakresie ratownictwa taktycznego, kształtowania poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy czy kształtowania właściwej postawy etycznej w podejmowanych działaniach ratunkowych.