Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy” – projekt realizowany w ZSP nr 1

478

Autor: Starostwo Powiatowe

Powiat Tomaszowski/Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. T. Kościuszki otrzymał pozytywną decyzję w konkursie wniosków Erasmus+ dla wniosku pn. „Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy” w naborze w rundzie 1 na rok 2020,

KA1 Mobilność edukacyjna,

KA102 – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

Projekt skierowany jest do 54 uczniów klas drugich i trzecich o profilach kształcenia: technik mechatronik, technik informatyk i technik hotelarstwa. Kwota przyznanego dofinansowania to 149.112 Euro., tj. 666.187,68PLN. Uczniowie będą odbywać czterotygodniowe praktyki zawodowe w hiszpańskich przedsiębiorstwach w Sewilli, Maladze i Ubedzie.

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 – 31.08.2022.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest nabycie i rozwój praktycznych umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów, odpowiedniego poziomu komunikatywności w języku angielskim oraz kompetencji interdyscyplinarnych poprzez zrealizowanie stażu zawodowego w realnych warunkach rynku pracy. Odpowiedzialnym za realizację projektu z ramienia szkoły jest koordynator Arkadiusz Świątek – nauczyciel przedmiotów zawodowych wraz z zespołem nauczycieli ZSP1 w osobach: Beata Chwalińska, Iwona Osuch, Joanna Kryszewska, Andrzej Oczkowski.

Uczestnicy odbędą przed mobilnością przygotowanie kulturowe, organizacyjne, doradztwo zawodowe, szkolenie bhp oraz kurs języka angielskiego, który będzie językiem komunikacji podczas stażu.

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus+”.